top of page

Academy of Osseointegration 2023 - Phoenix, Arizona 

צוות המרפאה מציג שיטה חדשנית להרמת סינוס בשיטת "זעיר פולשני" שאותה פיתח בכנס הגדול והמוערך ביותר להשתלות ובניית עצם.

ד"ר רפאל הימל (מימין) וד"ר רוי הימל (משמאל) בכנס באריזונה.

בכנס הוצג סיפור המקרה של גבר סוכרתי בן 58, ללא עצם בלסת העליונה אשר ביקש להשלים את חוסר השיניים באמצעות שתלים. בתמונה המצורפת ניתן לראות את החוסר בשיניים והעצם בלסת העליונה:

צילום המציג את המחסור בעצם ושיניים בלסת העליונה.

 

במסגרת הטיפול שניתן בוצעה הרמה של רצפת הסינוס המקסילרי באמצעות לחץ מים ושימוש ב-PRF. הותקנו שני שתלים בקוטר של 5 ו-3.75 מ"מ ובאורך של 10 מ"מ. 

 

כעבור חמישה חודשים נרשמה התגרמות של שתל העצם ובו שתלים יציבים מאוד. שתי התמונות הבאות הן של אותו המטופל כעבור שנתיים, עם שני שתלים ועצם במקום בו היו חסרים במקור:

צילום המציג את המצב לאחר הטיפול, עם שכבת עצם ושתלים כעבור שנתיים.

פרוצדורות פורצות דרך

במרפאה ניתנים הטיפולים הטובים והעדכניים ביותר. במקביל לרכישת ידע מתמדת בכנסים הנחשבים בעולם, צוות המרפאה עוסק בפעילות מחקרית בתחום הכירורגיה הדנטלית.

bottom of page